Premiär Stensjön/ Tjärnvallstjärn

Premiären startar kl 09:00 och håller på till 17:00. Pris 150 kr 3 fiskar med möjlighet att lösa ett kort till. Kontant betalning eller via ifiske går att lösa ett premiär kort där men tänk på att mottagningen är dålig vid sjön. Varmt välkomna/ Styrelsen

Translate »