Styrelsen

Kontaktuppgifter Dellenbygdens FVO, 2023.

Styrelsen

Jessica Dolk
Västtjär 35, 825 93 Njutånger
072-7326464
j.dolk@hotmail.com

Kjell Källman
070- 5984568
kjellkallman@hotmail.com

Janet Ekelöf
Svala 181, 820 60 Delsbo
0653-24086
070-3608285
janete@telia.com

Magnus Källman
Hålsjö 519, 820 64 Näsviken
0650-33445
070-5333139
magnusfvo@gmail.com

Anders Jonsson
Gammelsträng 21, 820 64 Näsviken
0650-33321
070-3609807
Gammelstrang40@bredband2.com

Jan Ljunggren
Finngatan 15 82471 Delsbo
070-5923298
janpoljunggren@gmail.com

Gunnar Eriksson
076-7872145
inger.eriksson.39@hotmail.com

Peter Södergård
Rolfsberg 32 882474 Delsbo
0653-71 78 88
072-567 49 60
peter.sodergard@svenskakyrkan.se

Tomas Berglund
Strömbacka 22,  820 62 Bjuråker
0653-61048
070-689 80 26
berglund.tomas@hotmail.com

Jörgen Johansson
Gammelsträng 21, 82467 Näsviken
070- 253 57 48
jorgjoh69@gmail.com

Revisorer

Petra Gahm
070-3646407
petra@pg-ekonomi.se

Agneta Nilsson

Translate »