Nyheter och förtydligande av regler

Först och främst vill vi i styrelsen tacka alla som närvarade vid årsstämman i Delsbo den 27/2.

I och med stämman och under det gångna året har det skett en del regeländringar. Några av dom är:

Från 1/5 till och med 31/5 råder harrfiskeförbud i alla strömmande vatten. 

Endast 3 ädelfiskar får tas upp per dygn, gäller både P&T och övriga vatten.

Sedan i fjol har priserna på både el och drivmedel ökat och priset på fiskfoder har gått upp. Detta har lett till en prisökning på både sätt-fisk och frakter vilket lett till att vi har ökat priserna på fiskekorten:

Årskort 600:-
Veckokort 300:-
Dygnskort 120 :-
P&T 150:

Flytring får användas i Stensjön (Regnbåge) och i Renåstjärn (öring).

Fångstrapportering
Vi ser väldigt gärna att man rapporterar in sina fångster. Framförallt ser vi behovet i alla rinnande vatten samt fångst av gös i Rångssjön och öring i Lilla Råbergstjärnen för att kunna följa utvecklingen. Rapporterar gör man antingen via Ifiskes hemsida eller via mail till j.dolk@hotmail.com

Investering/Projektmedel
Från och med i kommer vi att avsätta en pott för projektmedel till lokala eldsjälar eller andra föreningar som vill arbeta med till exempel fiskevårdande åtgärder, främjande, byggande av bryggor, vindskjul etc vid våra vatten. Om du/ni har en idé så skicka ett mail till j.dolk@hotmail.com

För övriga regler och årsmöteshandlingar, se hemsidan. Årsmötesprotokoll kommer inom kort.

/StyrelsenTranslate »