Motioner till årsstämman 2020

Inkomna motioner till årsstämman 2020-02-24

Motion 1, gällande Bjuråkers stora skifteslag samfällighets förslag till att årsstämman ändrar §15 Fiskekort.

Efter samrådsmöten mellan Dellenbygdens FVO och Bjuråkers stora skifteslag har vi kommit överens om att inte ändra stadgarna gällande fiskekort. Istället lägger vi i och med stämman fram ett förslag att: Fiskerättsägare har möjlighet att lösa ett fiskekort för 400:- som gäller i 4 år, mot uppvisande av fiskerättsägarbevis. Detta kort löses hos vår kassör Janet efter att man inom god tid meddelat intresse om detta. Kortet gäller inte i P&T vatten.

Styrelsen stödjer förslaget.

Motion 2, Motion gällande införande av maxmått på Öring i Dellensjöarna och Svågan.

Den 26/11 – 19 inkom en motion från Andreas Andersson gällande maxmått på Dellenöring. Detta har motiverats med anledning till att bevara stora individer med bra gener för att växa sig stora, och att en stor fisk ger mycket mer rom än en mindre vid lek och även så att fler ska få chansen att fånga en riktigt stor öring. Regeländring föreslås till att all fångad Öring i Dellen eller Svågan på 65 cm eller större ovillkorligen skall returneras i vattnet.

Styrelsen stödjer förslaget.

Propositioner inför årsstämman; Styrelsen föreslår följande:

  1. Nätförbud i Rångssjön. Då det under 2019 satts ut gös i Rångsjön och kommer så att göras 2020 föreslår styrelsen en regeländring så att allt nätfiske (även ryscha) förbjuds
  2. Att en diskussion tas gällande hur Njupfatet skall hanteras med premiärer, fiskutsättningar och årskort.
Translate »