KRÄFTFISKE 2020

Gällande kräftfiske 2020I år införde Havs- och vattenmyndigheten ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige, då denna är en invasiv främmande art. Inom hanteringsområde får signalkräftor hanteras levande/okokt. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Dellarna är alltså inte med i hanteringsområdet och huvudregeln är att signalkräfta inte får fiskas eller hanteras okokt i dessa områden i enlighet med artikel 7 i EU-förordningen, inte ens av fiskerättsägare.

Dellenbygdens FVO har sökt dispens om undantag från detta och fått den godkänt. Detta innebär att mellan perioden 1 augusti till och med 15 september får fiskerättsägare (skilj från markägare, det är inte samma sak) fiska signalkräftor på den del av sjön som tillhör dem. Fiskerättsägaren är själv ansvarig att ta reda på vart och hur stor andel av vattnet som tillhör fiskerätten och ansvarar själva för tillsyn. Olovligt fiske skall polisanmälas och burar plockas upp!

Detta gäller för fiskerättsägare:- Försäljning och annan överlåtelse av signalkräfta är inte tillåten.– Signalkräfta ska kokas på fastighet som direkt ansluter till sjön eller vattendraget eller på fastighet med fiskerätt i aktuell sjö eller vattendrag.Utöver detta gäller vad som anges om transport m.m. i 11 och 14 §§: https://www.havochvatten.se/download/18.33f8eda81729873000a1986/1591708622975/HVMFS%202020-14-ev.pdf?fbclid=IwAR3qhuNbFXkYCxgtYQjUl8QBFA3eLgOLfpoKz4xEWRMI4VvPczgTEScbpcU

Vi håller för fullt på att försöka ordna så att allmänheten redan i år skall kunna lösa ett speciellt kräftfiskekort. Detta har tidigare inte funnits då fisket ej är upplåtet i FVO:t men vi håller nu på att ingå ett samarbete med Holmen. Då det är ett stort detektivarbete med fiskerättsgränser är vi inte i hamn ännu men återkommer så snart vi vet mer.

För att vi skall kunna arbeta vidare med att eventuellt få till ett större område för allmänheten att fiska på, samt kunna söka dispens för kommande år gäller att detta sköts. Det är för allmänheten INTE tillåtet att fiska kräftor innan vi tagit fram ett speciellt kort. Vi kommer att bedriva tillsyn och otillåtet fiske kommer att polisanmälas och burar konfiskeras. Om vi tillsammans får detta att fungera kommer vi på ett lagligt sätt kunna hålla kräftfisketraditionen vid liv istället för att den skall gå i graven och vi inte får någon dispens i fortsättningen, så snälla respektera det regler som gäller i nuläget.

/Styrelsen

Translate »