Inventeringsfiske efter signalkräfta

Under nästa vecka kommer Länsstyrelsen Gävleborg, tillsammans med Hudiksvalls kommun att med hjälp av kräftburar inventera beståndet av signalkräfta i Dellen.

I övrigt gällande fortfarande att signalkräfta inte får fiskas;

Havs- och vattenmyndigheten ett infört så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige, då denna är en invasiv främmande art. Inom hanteringsområde får signalkräftor hanteras levande/okokt. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Dellarna är alltså inte med i hanteringsområdet och huvudregeln är att signalkräfta inte får fiskas eller hanteras okokt i dessa områden i enlighet med artikel 7 i EU-förordningen, inte ens av fiskerättsägare.

Dellenbygdens FVO har sökt dispens om undantag från detta och fått den godkänt. Detta innebär att mellan perioden 1 augusti till och med 15 september får fiskerättsägare (skilj från markägare, det är inte samma sak) fiska signalkräftor på den del av sjön som tillhör dem. Fiskerättsägaren är själv ansvarig att ta reda på vart och hur stor andel av vattnet som tillhör fiskerätten och ansvarar själva för tillsyn. Olovligt fiske skall polisanmälas och burar plockas upp!

Detta gäller för fiskerättsägare:- Försäljning och annan överlåtelse av signalkräfta är inte tillåten.– Signalkräfta ska kokas på fastighet som direkt ansluter till sjön eller vattendraget eller på fastighet med fiskerätt i aktuell sjö eller vattendrag.

Utöver detta gäller vad som anges om transport m.m. i 11 och 14 §§: https://www.havochvatten.se/download/18.33f8eda81729873000a1986/1591708622975/HVMFS%202020-14-ev.pdf?fbclid=IwAR3qhuNbFXkYCxgtYQjUl8QBFA3eLgOLfpoKz4xEWRMI4VvPczgTEScbpcU

Translate »