Information gällande årsstämma och kommande fiskesäsong

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 och pandemilagen kommer ingen sedvanlig årsstämma att hållas stadgeenligt innan 1 mars. Däremot kommer alla handlingar att finnas tillgängliga på hemsidan innan dess att ta del av.

Gällande själva stämman håller vi på diskutera huruvida den skall hållas digitalt, med möjlighet till poströstning innan, eller om vi helt enkelt skjuter den på framtiden. Vi har en del att reda ut innan ett beslut kan fattas gällande det. Vid en digital stämma kommer grundlig information ges kring utförande i god tid där man självfallet skall ha möjlighet att göra sin röst hörd utan att delta i själva mötet om man så vill.

Ett beslut som vi redan tagit är att vi slopar dagskortet för övriga vatten och dessa blir istället dygnskort. Detta gäller från och med idag.

Det har tidigare inte varit möjligt att lösa extra kort vid P&T – vattnen. Vi slopar även det och öppnar för lösande av extra kort. Fortfarande gäller 4 fiskar/kort. Gäller från dagens datum!

På grund av det ökade fisketrycket kommer vi att revidera utsättningsplanen avsevärt och sätta i mer fisk kommande år, i mån av möjlighet till leverans. Denna kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.

Vänligen/ Styrelsen

Translate »