Svåga älv från Lilla valsjön till Dellen

Svåga älv har sina tillflöden från Hångstaörn och Stornaggen.

På denna karta hamnar du mitt i Svågan.

Och på dess väg ner till Norra Dellen tillkommer ett flertal tillflöden bl.a Naggån, Lomsjöån, Hångelån, Getaån , Ulvasån, Gladbäcken och Dalån.

I Svågan finns öring, harr, gädda, abborre och stäm.

I Nedre delen av älven, upp till regleringsdammen i Brännås finns ett naturbestånd av dellenöring.

Dellenöring planteras årligen ut på flera platser längs älven enligt vattendom.

I Svågan får fiske bedrivas endast från land. (Att använda vadarbyxor/stövlar är tillåtet).

EKOFISKE (CATCH AND RELEASE)

  • Delar av älven har undantagits för detta fiske som innebär att fiske får bedrivas med flugspö och fluga med enkelkrok utan hulling.
  • All harr och öring som fångas på dessa sträckor återinsätts oavsett storlek. Andra fiskarter får behållas.
  • Endast dagkort  under tiden 1/6–15/9 dagligen kl. 05.00- 24.00.
  • Kort kan köpas hos Ängebo Livs för sträcka 1 och 2. Hos Time i Västansjö för sträcka 3.
  • Samt via iFiske på hemsidan eller genom betal-SMS. Fiskekortsinformation finns vid C&R-sträckans början.

1. Långmorbron till Nyåkersbäcken.

2. Råka till fd. tippbryggan.

3. Hela Järnhattsströmmen.

Skyltar anger där sträckorna börjar och slutar.  (Om inte någon illvillig person förstört dom).

Återutsätt fisken på rätt sätt.

  • Var extra försiktig i hanteringen när vattentemperaturen är hög. Undvik att fiska för återutsättning av laxartad fisk om vattentemperaturen överstiger 20 grader.
  • Drilla fisken så snabbt och skonsamt som möjligt. Fiska med utrustning anpassad till den fisk (storlek, art) som du vill fånga. Alltför ”klena” spön och linor innebär onödigt utdragen drillning och stress.
  • Använd håv med knutlöst garn eller gumminät.
  • Lossa kroken snabbt, utan att klämma fisken för hårt. Använd kroklossare (peang eller tång) och undvik så långt det är möjligt att lyfta fisken ur vattnet. Undvik att vidröra fiskens gälar. Hullinglösa krokar ger mindre skador. Lämna krokar som sitter djupt nere i svalget. De lossnar självmant inom några veckor.
  • Se till att fisken är tillräckligt återhämtad när du friger den. Den skall själv kunna stå på rätt köl och simma iväg av egen kraft.

Från Vilt och Fisk FAKTA nr. 3 2008. Mer kan du läsa här: catchrelease_3_08.


Visa Bjuråker – Norrbo FVO på en större karta.

Karta över hela Bjuråker-Norrbo FVO’s fiskevatten

Du kan ladda ner en tydligare karta i pdf format här.
Karta över hela fiskevattenområdet

Translate »