Södra Svågadalsområdet

Omfattar sjöar/älven 43-61.

Fiskevatten Typ av fisk Övrigt
43. Svågan. Harr, Öring, mm.
44. Norrhavrasjön. Abborre och Gädda.
45. Stråsjösjön. Abborre och Gädda.
46. Hävlungssjön. Abborre, Gädda och Öring!
47. Sjömyrasjön. Abborre, Gädda och Vitfisk.
48. Ramsjösjön. Abborre, Gädda och Vitfisk.
49. Långmyrasjön. Abborre, Gädda och Vitfisk.
50.* V. Sjusjön. Regnbåge!
51. Skäråssjön. Abborre, Gädda, Lake, Röding och Vitfisk!
52. Gråsjön. Abborre, Gädda, Sik och enstaka Harr kan förekomma! OBS! Nätfiske i Gråsjön förbjudet!
53. Frisbosjön. Abborre, Gädda och Vitfisk.
54. Röjarbosjön. Abborre, Gädda och Vitfisk.
55. Matsbosjön. Abborre, Gädda och Vitfisk. Enligt rykten kan Sutare förekomma här!
56. Sörgimasjön. Abborre, Gädda och Vitfisk.
57. Abborrtjärn. Abborre och Öring.
58. N. Dellen. Bl.a. Dellenöring! Abborre, Gädda och Vitfisk. Se kartsidan och regler för fisket!
59. S. Dellen. Bl.a. Dellenöring! Abborre, Gädda och Vitfisk. Se kartsidan och regler för fisket!
60. Stensjön. Regnbåge (”Put and take”-fiske). Flytringsfiske med flugspö är tillåtet i Stensjön. Max 4 fiskar/kort! Endast dygnskort!
61. Älgetjärn. Regnbåge (”Put and take”-fiske). I Älgetjärn är endast flugfiske samt pimpelfiske på is tillåtet!
Max 4 fiskar/kort! Endast dygnskort!
62. Tjärnvallstjärn Regnbåge (2 Put and take ”-fiske). Fiske från land. Max 2 fiskar/ kort! Endast dygnskort!


Visa Bjuråker – Norrbo FVO på en större karta.

Karta över hela Bjuråker-Norrbo FVO’s fiskevatten

Du kan ladda ner en tydligare karta i pdf format här.
Karta över hela fiskevattenområdet

Translate »