Övriga vatten, ej ädelfiskvatten

Fiskevårdsområdet omfattar stora arealer med mindre sjöar, tjärnar och bäckar som ej är  namngivna och utmärkta på kartan.

Dessa vatten har fiskbestånd av varierande slag, mest Abborre, gädda och vitfisk. I vissa av tjärnarna finns naturbestånd av öring.

 I dessa sjöar får sportfiske bedrivas enligt de regler som angivits under rubriken Regler.


Visa Bjuråker – Norrbo FVO på en större karta.

Karta över hela Bjuråker-Norrbo FVO’s fiskevatten

Du kan ladda ner en tydligare karta i pdf format här.
Karta över hela fiskevattenområdet

Translate »