Dellensjöarna

Här finns den inhemska stammen av Dellenöring.

Trolling är ett fiske som har ökat dom senaste åren efter denna öring. Vanligt fiskekort samt speciellt kort för trolling erfordras.

Sik, abborre, gädda, lake, ål och vitfisk (mört, id, brax) finns också i Dellensjöarna

Minimått för öring är 45 cm i Dellensjöarna. All Öring som ej håller minimått skall omedelbart sättas tillbaka.

Nätbegränsningar gäller i Dellensjöarna. Endast årskort och nätfiskekort berättigar till nätfiske.

Fiskerättsägare med årskort får lägga max 6 nät eller 180 meter nätlängd med ett maxdjup av näten på 6 fot (1,83 m).

För övriga  gäller max 3 nät eller 90 m nätlängd och ett maxdjup av näten på 6 fot (1,83 m).

Nät skall vara märkta med ägarens namn och adress. Fiskerättsägare skall även ange fastighetsnummer.

Totalt nätförbud råder inom 200 meter från alla in och utlopp i Dellensjöarna.

I Norra Dellen vid svågans mynning råder totalt nätförbud från Sjövik ut till Lövön, från Lövön över Storholmen och in mot Avholm.

Se röd-streckat område på kartan.


Visa Dellensjöarna på en större karta

Translate »