Regler för fisket inom Dellenbygdens fiskevårdsområde

För allas trevnad skall följande regler efterlevas.

 • För att fiska krävs giltigt fiskekort.
 • Skräp –  Ingen får  slänga något – inte ens en linstump eller en cigarettfimp! Allt skall tas med hem! Självklart! Rökare tar med sig som exempel en liten burk att lägga fimpar i och samma sak gäller för snusare. Ovanstående skall absolut inte slängas i vattnet!
 •  Eldning- All eldning i skog och mark sker uppskattningsvis vid anvisade  eldningsplatser. Använd sunt förnuft!
 •  Allt fiske sker på egen risk.

Fiskemetoder

 • Ej tillåtet att använda Jaw Jacker eller gäddsax (spöhållare med fjädring)  i våra fiskevatten.
 • Sportfiske: Fiske från land/is med spö och ett redskap/fiskare.
 • Dragrodd: Fiske från båt med max två redskap.
 • Trolling: Fiske från båt med 3 till 8 redskap. Särskilt ”Trollingkort” krävs.
 • Angling / Ismete: Fiske från is med max 10 don/spön per fiskare.

Mini/max mått

 • All Öring i Svågan nedströms Brännåsdammen och i Dellensjöarna, minst 45 cm, max 65 cm.
 • All Harr i samtliga vatten minst 35 cm.
 • All övrig ädelfisk minst 30 cm.
 • Gös minst 45 cm /3 fiskar per kort

Övriga begränsningar

I följande vatten är allt fiske förbjudet

– Olatjärn
– Övre Järvåssjön
– Bäcken mellan Måndagstjärn och Bergtjärn
– Masungsbäcken Moviken
– Örvallssjöbäcken från sjön och 300m. nedströms
– Brickabäcken från kraftverksdammen ner till Svågan
– Gladbäcken nedströms (fd. fiskodlingen) till Svågan
– Dalån från nedre Fläsmasjön ner till Svågan
– Ramman (Västansjö)från Ramsjösjön ner till Dellen
– Stömmneån

En dygnsfångst av4 ädelfiskar får ej överskridas.

Nätfiske

Nätfiske får bedrivas i de vatten där nätfiske är tillåtet enligt bestämmelserna nedan.

Endast årskort tillsammans med nätfiskekort berättigar till nätfiske. Det krävs alltså två kort!

Fiskerättsägare med årskort får lägga upp till 6 nät eller 180 meter nätlängd med ett maxdjup på 6 fot.

För övriga med årskort och nätfiskekort gäller max 3 nät eller 90 meter nätlängd och ett maxdjup av näten på 6 fot (1,83 m).

Nät skall vara märkta med ägarens namn och adress. Fiskerättsägare skall även ange fastighetsnummer.

Nätbegränsningar gäller i Dellensjöarna.

Totalt nätförbud råder inom 200 meter från alla in och utlopp i Dellensjöarna.

I Norra Dellen vid Svågans mynning råder totalt nätförbud från Sjövik ut till Lövön, från Lövön över Storholmen och in mot Avholm.

Se röd-streckat område på kartan.

I Rångsjön råder totalt nät och ryshfiskeförbud!

Flugfiske

Sebberstjärn, Dagkort (00.00-23.59) kvoterat fiskekort via Ifiske. ENDAST FLUGFISKE endast 5 kort/dygn. OBS!  2 fiskar

I Lilla Råbergstjärnen, Älgetjärn och Tjärnvallstjärn är enbart flugfiske tillåtet.

Ekofiske (catch and release)

 • Delar av Svågan har undantagits för detta fiske som innebär att fiske får bedrivas med flugspö och fluga med enkelkrok utan hulling.
 • All harr och öring som fångas på dessa sträckor återinsätts oavsett storlek. Andra fiskarter får behållas.
 • Endast dagkort  under tiden 1/6–15/9 dagligen kl. 05.00- 24.00.
 • Kort kan köpas hos Ängebo Livs för sträcka 1 och 2. Hos Time i Västansjö för sträcka 3. Köp kan göras även digitalt via hemsidan.
 • Samt via iFiske på hemsidan eller genom betal-SMS. Fiskekortsinformation finns vid C&R-sträckans början.
 • Klubboån nedströms järnvägsbron. Endast flugspö och fluga med enkelkrok utan hulling. All fisk återutsätts.

Allt Kräftfiske är förbjudet.

Öringsförbud gäller i alla strömmande vatten under september-december.

Angling / Ismete

Vid angling och ismete får 10 spön/don användas per fiskekort.

Vid anordnande av angel/ismete – tävlingar kan arrangören lösa en avgift för alla tävlande.

0-20 lag              500:-
21-50 lag           1500:-
>50 lag              Kontakta styrelsen för prisförslag.

Betalas in till bankgoro: 613 – 9240. Ange namnet på sjön, samt datum för tävlingen.

Tillsyningsmän

Vi har ett 20-tal utbildade tillsynsmän som konternuerligt bedriver tillsyn. Att fiska utan fiskekort bryter mot lagen och detta gäller i ALLA vatten, även de som endast innehåller t ex.  gädda och abborre.Du är själv ansvarig att ta reda på gällande regler.

Enligt årsmötesbeslut skall Kontrollavgift tas ut från och med 2013-05-01 enligt nedan.

Nivå 1:  500 kr.  Brott mot BN FVO:s regler.

Ex. Antal spön/redskap, fler fiskar än tillåtet, minimått.Fiske från båt eller liknande i vatten där endast fiske från land är tillåtet . Fiske med annat än flugfiskespö där andra fiskemetoder är förbjudet. Vid fiske med fler spön än tillåtet samt överträdelse av antalet tillåtna fiskar tas en kontrollavgift på 500:- ut PER fisk och/eller spö.

Nivå 21500 kr. Nätläggning i samtliga vatten som FVO planterar ut ädelfisk i, förutom i Dellensjöarna där nätläggning är tillåtet enligt de bestämmelser som FVO har beslutat. Brott mot reglerna för fiske på ekofiskeområden i Svågan.

Jaw Jacker – ej tillåten att använda i några av Fiskevårdsområdets vatten.

Translate »