Dellenöring

I Dellensjöarna med biflöden finns Dellenöringen som är klassad som värd att bevara.

Den har tidigare varit en havsvandrande öring som blivit instängd på grund av vattenkraftsutbyggnad.
Dellenöringen gör en näringsvandring upp i Svåga älv varje vår efter  islossning samt vandrar upp i älven och biflöden för lek.

Oskar med en Dellenöring

Oskar med Dellenöring 8,9 kg.

Translate »