DALÅNS LEKPLATSER FÖR DELLENÖRING FÖRSTÖRDA!!!!

Lantbruket i Hedvigsfors har grävt dike och släppt ut kemikalier m.m. i Dalaån och våra nyrestaurerade lekplatser för Dellenöring har fullständigt slammat igen.  Just nu när öringens lektid börjar. Se bilderna och jämför! Tragiskt!

Dike.H.fors3
Grävt dike från ladugården till Dalaån
Slamvatten.Dalaån.15
Slamvatten från utsläppet
!Slam.Dalaån.15
Lekbotten efter utsläpp
Dalaån.restaurering lekföryngringsyta
Nyrestaurerad lekbotten före utsläpp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »