Styrelseprotokoll 26/1 -17

FB: Bjuråker Norrbo fiskevårdsområde Närvarande ledamöter: Bent-Erik Frändén, Lars Andersson, Magnus Källman, Rolf Lindkvist, Börje Karlsson, Janete Ekelöf, Anders Jonsson. Ej närvarande: Daniel Högvall, Stefan Sandin, Tomas Berglund, Sven-Erik Jonsson, Fredrik Röjd, Tobias Källman, Philip Källman. Adjungerade personer: Lennart Westerberg, … Läs mer…

Sommarens fiskeskola.

FISKESKOLAN SOMMAREN 2016   I samarbete med Jaktia Delsbo Vapen så anordnar Bjuråker-Norrbo FVO en fiskeskola för barn i åldrarna 9 -13 år där barnen får följa med ut till olika sjöar och även testa på olika fiskemetoder.   DAG … Läs mer…

Nytt Flugfiskevatten.

Sebberstjärn denna lilla tjärn vackert belägen vid foten av Sebbersberget några kilometer vä. Hedvigsfors. De som var först på plan med att lösa fiskekort och att fiska var Lars Sundin och Peter Uhlin den sistnämnde har tagit bifogad bild. De … Läs mer…

Dellenöring

I Dellensjöarna med biflöden finns Dellenöringen som är klassad som värd att bevara. Den har tidigare varit en havsvandrande öring som blivit instängd på grund av vattenkraftsutbyggnad. Dellenöringen gör en näringsvandring upp i Svåga älv varje vår efter  islossning samt … Läs mer…

Translate »