4000 Dellenöringar har satts ut i Svågan med biflöden

För att hjälpa till med reproduktionen av Dellenöring har 4000 Dellenöringar satts in i Svågan med biflöden. Detta görs årligen varje höst.

 

 

Translate »