Regler för fisket inom Dellenbygdens fiskevårdsområde

För allas trevnad skall följande regler efterlevas.

 • För att fiska krävs giltigt fiskekort.
 • Skräp –  Ingen får  slänga något – inte ens en linstump eller en cigarettfimp! Allt skall tas med hem! Självklart! Rökare tar med sig som exempel en liten burk att lägga fimpar i och samma sak gäller för snusare. Ovanstående skall absolut inte slängas i vattnet!
 •  Eldning- All eldning i skog och mark är förbjudet utom på anvisade  eldningsplatser.
 •  Allt fiske sker på egen risk.

Fiskemetoder

 • Ej tillåtet att använda Jaw Jacker eller gäddsax (spöhållare med fjädring)  i våra fiskevatten.
 • Sportfiske: Fiske från land/is med spö och ett redskap/fiskare.
 • Dragrodd: Fiske från båt med max två redskap.
 • Trolling: Fiske från båt med 3 till 8 redskap. Särskilt ”Trollingkort” krävs.
 • Angling / Ismete: Fiske från is med max 15 don/spön per fiskare.

Minimått

 • All Öring i Svågan nedströms Brännåsdammen och i Dellensjöarna 45 cm.
 • All Harr i samtliga vatten 35 cm.
 • All övrig ädelfisk 30 cm.

Övriga begränsningar

I följande vatten är allt fiske förbjude

– Olatjärn
– Övre Järvåssjön
– Bäcken mellan Måndagstjärn och Bergtjärn
– Masungsbäcken Moviken
– Örvallssjöbäcken från sjön och 300m. nedströms
– Brickabäcken från kraftverksdammen ner till Svågan
– Gladbäcken nedströms (fd. fiskodlingen) till Svågan
– Dalån från nedre Fläsmasjön ner till Svågan
– Ramman (Västansjö)från Ramsjösjön ner till Dellen
– Stömmneån

En dygnsfångst av4 ädelfiskar får ej överskridas.

Nätfiske

Nätfiske får bedrivas i de vatten där nätfiske är tillåtet enligt bestämmelserna nedan.

Endast årskort och nätfiskekort berättigar till nätfiske.

Fiskerättsägare med årskort får lägga upp till 6 nät eller 180 meter nätlängd med ett maxdjup på 6 fot.

För övriga med årskort gäller max 3 nät eller 90 meter nätlängd och ett maxdjup av näten på 6 fot (1,83 m).

Nät skall vara märkta med ägarens namn och adress. Fiskerättsägare skall även ange fastighetsnummer.

Nätbegränsningar gäller i Dellensjöarna.

Totalt nätförbud råder inom 200 meter från alla in och utlopp i Dellensjöarna.

I Norra Dellen vid Svågans mynning råder totalt nätförbud från Sjövik ut till Lövön, från Lövön över Storholmen och in mot Avholm.

Se röd-streckat område på kartan.

Flugfiske

I Råbergstjärnarna är enbart flugfiske tillåtet.

Ekofiske (catch and release)

 • Delar av Svågan har undantagits för detta fiske som innebär att fiske får bedrivas med flugspö och fluga med enkelkrok utan hulling.
 • All harr och öring som fångas på dessa sträckor återinsätts oavsett storlek. Andra fiskarter får behållas.
 • Endast dagkort  under tiden 1/6–15/9 dagligen kl. 05.00- 24.00.
 • Kort kan köpas hos Ängebo Livs för sträcka 1 och 2. Hos Time i Västansjö för sträcka 3. Köp kan göras även digitalt via hemsidan.
 • Samt via iFiske på hemsidan eller genom betal-SMS. Fiskekortsinformation finns vid C&R-sträckans början.
 • Klubboån nedströms järnvägsbron. Endast flugspö och fluga med enkelkrok utan hulling. All fisk återutsätts.

Allt Kräftfiske är förbjudet.

Öringsförbud gäller i alla strömmande vatten under september-december.

Tillsyningsmän

Många nya tillsyningsmän kommer att börja arbeta över området från och med 2014. Dessutom inleds ett samarbete med tillsyningsmän från Dellenbygdens sportfiskeklubb och Delsbo FVO, vilket innebär ytterligare 11 st som har förordnande att bedriva tillsyn i Bjuråker-Norrbo FVO.

Enligt årsmötesbeslut skall Kontrollavgift tas ut från och med 2013-05-01 enligt nedan.

Nivå 1:  500 kr.  Brott mot BN FVO:s regler.

Ex. Antal spön/redskap, fler fiskar än tillåtet, minimått.Fiske från båt eller liknande i vatten där endast fiske från land är tillåtet . Fiske med annat än flugfiskespö där andra fiskemetoder är förbjudet.

Nivå 21500 kr. Nätläggning i samtliga vatten som FVO planterar ut ädelfisk i, förutom i Dellensjöarna där nätläggning är tillåtet enligt de bestämmelser som FVO har beslutat. Brott mot reglerna för fiske på ekofiskeområden i Svågan.

Jaw Jacker – ej tillåten att använda i några av Fiskevårdsområdets vatten.

 

Translate »