Om storfiskarfångster

Genom att registrera fångsten under storfiskarfångster får du en objektiv uppfattning om hur stor fisken är i förhållande till fiskens referensvikt, en jämförelse som föreningen gör med Sportfiskarnas tävlingsvikt, se Introduktion.

Regler

Fiskfångster kan registreras för fiskarterna som listas nedan. Öringar ska registreras under öringsfångster. Reglerna är enkla, vad som krävs är:

  • Giltigt fiskekort.
  • Att fisken är fångad i inom Dellenbygdens fiskevårdsområde (fvo).
  • Att fisken tillhör någon av följande arter: abborre, braxen, bäckröding, gädda, gös, harr, insjööring, id, lake, mört, regnbåge, ruda, sik, sutare och ål (15 fiskarter)
  • Att fisken är sportfiskefångad, dvs fångad med handredskap (inga fasta redskap).
  • Typ av fångstmetod och använt bete/agn ska uppges.
  • Datum vid fångsttillfället ska uppges.
  • Fiskens vikt i gram ska anges ”så nära sanningen som möjligt”. Registreringen kräver ingen krönt våg, men å andra sidan duger inte vilken våg som helst. Sportfiskarnas förteckning av godkända fiskevågar kan tjäna som guide, i slutändan avgör alltid sunt förnuft och fiskarens heder.

De största fiskarna registreras kontinuerligt på hemsidans förstasida och under fliken sportfiskarregistret – oavsett om fisken är registrerad under storfiskarfångst eller under öringsfångst från Ljustern.

Bilder från fisketillfället

Bilder på fisk och fiskare uppskattas men är inget krav i samband med fångstrapporteringen. Fiske- och personbilder är lika välkomna bidrag som naturbilder (och bilder på vandringshinder, läs mer under Bilder). Bilderna laddas upp under Bilder.

Translate »