Sportfiskarregistret

Sportfiskarregistret är Säters fvof lokala register över de största fiskarna som registrerats inom Säters fvo (fr o m 2013-04-01). Totalt omfattar registret 15 fiskarter. En del arter som exempelvis bäckröding, gös, harr, id, regnbåge, ruda, sik och sutare har en sparsam förekomst inom vårt fvo men har ändå inkluderats i registret i förhoppning att dessa ”sällanfångade” fiskar kan sporra till ett riktat fiske. Kanske får vi anledning att senare revidera uttryck som ”sparsam förekomst” och ”sällanfångade”?

Fiskart, vikt-%, vikt i gram mm registreras automatiskt i sportfiskarregistret efter att fisken först har registrerats under storfiskarfångster eller öringsfångster (Ljustern). Alla personliga fiskregistreringar finns samlade till vänster under fliken Mina sidor (inloggning krävs).

Inga poster funna

Translate »